This idea has been archived, contributions have been disabled 

Comments (2)

Leila Rosenstrale
Leila Rosenstrale

Leila Rosenstrale

Level
0
Score
0
Team

Hej Gunilla,

Tack för din input. Båda dessa punkter är något som vi har identifierat och som vi kommer att åtgärda inom kort.

DIMELO - social media platform editor