This idea has been archived, contributions have been disabled 

Comments (6)

Anonymous
Anonymous

Anonymous

Level
0
Score
0

Riktigt dåligt, främst eftersom även termer och begrepp i systemet benämns på engelska (vilket alltså inte stämmer med användarens termer). Kommer projektplatsen inte längre att finnas på "lokala" språk? Skulle vara viktigt att veta av strategiska skäl.

Karolina Jackson-Ward
Karolina Jackson-Ward

Karolina Jackson-Ward

Level
0
Score
41
Team

Nej, vi har inga planer att sluta göra språkversioner av Projectplace. / No we have no plans on dropping any local versions of Projectplace.

Anonymous
Anonymous

Anonymous

Level
0
Score
0

Håller med Anonymous. Vill ha support på svenska!

Karolina Jackson-Ward
Karolina Jackson-Ward

Karolina Jackson-Ward

Level
0
Score
41
Team
Anonymous
Anonymous

Anonymous

Level
0
Score
0

The problem is, that I cannot search for help related to e.g. a German key word in the GUI when help is only available for the english GUI key word

DIMELO - innovation management specialist