This idea has been archived, contributions have been disabled 

Anonymous
Anonymous

Anonymous

Level
0
Score
0

It is now possible to export a list of the document and folders structure to Excel. Read more here: https://help.projectplace.com/wiki/index.php/Export_and_d... I hope you like it!

Comments (3)

Anonymous
Anonymous

Anonymous

Level
0
Score
0

jag har provat det exempel som ni ger ovan men det fungerar inte i praktiken när man har en trädstruktur och dessutom funkar printscreen bara på det som visas på skärmen, dvs att om filträdet är för stort som kommer det inte med.
vi jobbar med fastighetstransaktioner och våra klienter efterfrågar möjligheten till en innehållsförteckning för att kunna "bocka av" dokument och för att föra noteringar på ett behändigt sätt. när ett projekt avslutas är det också ofta som de vill ha hela innehållsförteckningen från projektplatsen som bilaga till överlåtelseavtalet för fastigheten eller fastighetsportföljen. /Petter

Anonymous
Anonymous

Anonymous

Level
0
Score
41

Thanks so much for explaining the need further.

/Karolina

Anonymous
Anonymous

Anonymous

Level
0
Score
0

It is now possible to export a list of the document and folders structure to Excel. Read more here: https://help.projectplace.com/wiki/index.php/Export_and_d... I hope you like it!

DIMELO - SocialCRM software editor